Fjärrundervisning – ett sätt att få fler lektioner med behöriga lärare

Hej igen!

Regionala utvecklingsnätverket har haft en seminarieserie om fjärrundervisning som har givit en hel del tankar om hur vi kan organisera lektioner i framförallt moderna språk. Seminarieserien har fått lite publicitet i media genom följande artikel

http://www.spaningen.se/fjarrundervisningen-lararbristen-och-skolans-digitalisering/

Tänk att kunna sända spanskaundervisning från Frostviken till alla våra fyra övriga högstadieskolor i kommunen. Då skulle vi kunna erbjuda fler språk till våra elever än vad vi gör idag.

Fördelar

 • Ökad lärarbehörighet
 • Istället för små tjänster på alla skolor kan vi ha en heltidstjänst som skickar undervisning till alla skolor.
 • Lättare att rekrytera behöriga lärare
 • Avståndsoberoende (viktigt i Strömsunds kommun! )

Nackdelar

 • Tappar lite av det mänskliga mötet och relation mellan lärare och elev
 • Tekniken kan strula

Viktigt för att få detta att fungera så måste vi säkerställa att det finns trådlösa nätverk som fungerar, förutsättningar för lärare att planera och lägga upp digitala rum och att vi har en samplanering i kommunen t ex via schemaläggning. Det som också är viktigt är att varje lärare har frihet att använda de verktyg som de känns trygga med. Verktyg som kommit upp som fördelaktiga är t ex Zoom, Moodle, Adobe Connect och Office 365.

Om ni vill veta mer om fjärrundervisning  så kan ni gå Skolverkets webbkurs om fjärrundervisning

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/fjarrundervisning—webbkurs

Med vänlig hälsning
Lars Thorin

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skolutveckling i en skolchefs perspektiv

Hej!

Efter lång frånvaro har jag repat kraft och mod och ska starta upp bloggandet igen!

Sedan ett år tillbaka jobbar jag nu som skolchef i Strömsunds kommun, Jämtlands län. Under det första året så har mycket av tiden gått åt att bygga den organisation som vi ska ha framöver. Har rekrytera tre rektorer, inrättat en stödfunktion till våra rektorer och förskolechefer för att de ska kunna fokusera på sitt pedagogiska ledarskap. Vi bygger också upp en ny elevhälsoorganisation som ska vara klar under senvåren 2019.

Våra fokusområden framöver som vårt skolutvecklingsarbete ska kretsa kring är följande

 • utveckla undervisningens kvalitet i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola
 • utveckla rektorer och förskolechefers pedagogiska ledarskap
 • utveckla vårt elevhälsoarbete
 • digitalisering
 • kompetensförsörjning

Sedan 2017 har kommunen deltagit i Samverkan för bästa skola, ett samverkansarbete med Skolverket där kommunen jobbat med systematiskt kvalitetsarbete, skola-arbetsliv, specialpedagoglyftet, läslyftet, utveckla elevhälsa, pedagogiskt ledarskap i klassrummet mm. Det har varit intressant, lite krävande men också oerhört givande för kommunen för att utveckla våra verksamheter.

Lars Thorin

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Ny fart på bloggen

Efter en lång tids frånvaro tänkte jag bli lite mer aktiv igen. Just nu jobbar jag huvudsakligen som rektor vid Jämtlands gymnasium Bräcke sedan ett och ett halvt år tillbaka. Mycket spännande att återigen jobba som rektor med ett roligt och hanterbart uppdrag med ca 25 medarbetare och ca 100 gymnasieelever och 100 vuxenstuderanden.

Förutom att arbeta som rektor är jag aktiv inom Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola där jag har jobbat med några olika kommuner och fristående huvudmän framförallt med systematiskt kvalitetsarbete för huvudmän, ledningsgrupper och medarbetare. Fortfarande är jag också ute hos olika huvudmän och stöttar ledningsgrupper inom pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete.

Vill också nämna några ord om vår bok Hur svårt kan det vara- att förbättra kunskapsresultaten i en kommun som jag och min dåvarande förvaltningschef skrev tillsammans 2014 och publicerade i januari 2015. Vi är överväldigade av det mottagande som boken fått och den citeras i många olika skrifter så ett väldigt gott exempel på hur man kan utveckla resultaten under fem år i en kommun på landsbygden, med låg utbildningsbakgrund men med rektorer och lärare som hela tiden jobbade med att utveckla sin egen verksamhet.

I morgon är det dags att föreläsa i Ljusnarsbergs kommun. Det blir en kick off med alla lärare och skolledning i kommunen och temat är systematiskt kvalitetsarbete och hur man kan jobba för att förbättra resultaten i kommunen.

Hörs!

Lars Thorin
Rektor/föreläsare/skolutvecklare
lars.thorin@skolutvecklingskonsult.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förändringar på gång

Från och med årsskiftet så kommer den här bloggen inte att skrivas i Ånge kommuns regi utan i min egen regi. Jag slutar min anställning i Ånge kommun och börjar istället jobba som rektor inom Jämtlands gymnasium. Jag har haft 12 fantastiska år i Ånge kommun och vill på detta sätt tacka alla medarbetare som har bidragit till detta!

Jag kommer fortfarande att arbeta som utbildare på Rektorsprogrammet, Rektorslyftet och särskild fortbildning för förskolechefer via Högskolan Dalarna. I detta arbete ingår också att stött en del kommuner med sina utvecklingsarbeten.

Bloggen kommer fortfarande fungera på samma sätt, jag delar med mig av det material som jag producerar inom systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt ledarskap i första hand. Kommer också att skriva och reflektera över rektorsjobbet i denna blogg.

Jag hoppas att alla som följer denna blogg kommer att fortsätta att följa den. Fokus kommer att bli på ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och rektorsjobbets möjligheter och svårigheter.

Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer

Tillbaka med ett nytt underlag för verksamhetsobservationer i skolan

Efter en ganska lång frånvaro här på bloggen tänkte jag bli lite mer aktiv igen. Den här gången kommer jag att publicera ett helt nytt underlag för att göra verksamhetsobservationer med fokus på formativa processer och formativ bedömning.

Underlaget har tagits fram för att rektorer som har som utvecklingsområden att utveckla skolans formativa processer ( som t ex Ånge kommuns rektorer )ska få ett mer specifikt underlag än det vi tagit fram tidigare.

Här kan ni hämta hem underlaget om ni tycker det verkar intressant. KOmmer också att lägga underlaget tillsammans med alla andra filer under pedagogiskt ledarskapsfliken

Observationsmall för formativa processer

Ni får gärna kommentera och utveckla den om ni laddar ned den, tillsammans kan vi utveckla underlagen!

//Lars

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Vilken start på nya läsåret!

Då har vi då startat upp läsåret för vår personal. I år var starten någonting utöver det extra. Vi kunde i år presentera James Nottingham som vår kick off föreläsare. Vi hade även bjudit in lärare från våra grannkommuner så vi hade gäster från Bräcke, Härnösand och Sollefteå. Total fick ca 220 lärare och rektorer chans att lyssna hur man kan lära sina elever mer genom att inte bara fokusera på slutresultatet utan mer på elevernas framsteg och utveckling

Vill ni höra en intervju med James som gjorde i Ånge den 19/8, se länken nedan

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasternorrland/internationell-skolexpert-pa-besok

Ett litet bildcollage från dagen kommer senare under veckan

Till alla medarbetare i Ånge kommun och alla mina bloggläsare, välkommen tillbaka till ett nytt läsår!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Pedagogiskt ledarskap via verksamhetsobservationer

I tisdags så träffades skolledargruppen och för att fördjupa sina tankar kring pedagogiskt ledarskap via verksamhetsobservationer. Alla hade förberett sig genom att läsa kap 4 i boken Ledarskap i skolan som är skriven av Ärlestig&Törnsén vid Umeå Universitet.

Vi fokuserade det fördjupade samtalet på följande fyra frågeställningar vilket gav många intressanta aspekter när man kopplade dem till de verksamhetsbesök man gör i sitt vardagsarbete.

 • Instructional leadership eller transformational ledership vilken ledarstil skulle ni säga att ni i huvudsak ägnar er åt? Vad motiverar era val i vardagsarbetet?
 • Desto mer skolledaren vet om sin verksamhet desto bättre återkoppling kan man ge till sina medarbetare…… Hur skaffar ni er kunskap om er verksamhet idag? Vilken roll spelar eleverna? Vårdnadshavarna? Kollegorna? Era egna direkta observationer?
 • Observationer kan ske i tre kvalitéer skriver författaren. Den första är att observera vad som sker, den andra är hur saker sker och den mest komplexa hur läraren utvecklar elevernas lärande och kunnande? Vad tycker ni själva är svårt vid verksamhetsobservationer? Vad behöver ni själva utveckla för att kunna ge era medarbetare högkvalitativ återkoppling på deras undervisning?
 • Man kan observera både kvantitativt och kvalitativt, vad tänker ni om de olika observationsmetoderna?

Vi gjorde också en del kopplingar till Bolman&Deals bok Fyra perspektiv på ledarskap där vi diskuterade vilka styrkor och svagheter vi hade i vårt ledarskap och inom vilka områden vi behöver stärka vår kompetens. Många har huvudelen av sitt ledarskap inom HR och strukturellt och behöver förstärka inom det symboliska och politiska perspektivet.

En väldigt intressant och lärorik skolledarträff som gav många tankar inför höstens fortsatta arbete med att utveckla det pedagogiska ledarskapet och våra skolledares förmåga att utveckla verksamheten via verksamhetsobservationer.

 

Publicerat i Forskning och litteratur, Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Lite bättre aktivitet på bloggen igen!

Hej på er alla!

Det var ett tag sen jag skrev på bloggen men det betyder inte att vårt utvecklingsarbete har stannat av. Vi fortsätter arbetet i våra nätverk för förstelärare, rektorer, fritids, förskoleklass och förskolan i oförminskad styrka. Vi har också lyckats få James Nottingham till Ånge den 19/8 vilket vi är väldigt glada för. Hans föreläsning kommer att handla om hur man utmanar eleverna i undervisningssituationen och hur man ger feedback till eleverna så att de lär sig mer.

När det gäller systematiskt kvalitetsarbete så utvecklas det arbetet också. Inom några dagar kommer vi att ha ett bedömningsunderlag för förskoleklass för att de som jobbar där ska kunna kvalitetsbedöma sin verksamhet mot de nationell målen.

Vi har också i dagarna kunna läsa resultaten från Skolinspektionens Skolenkäter för vårdnadshavare, personal och elever. Det är mycket glädjande siffror inom de allra flesta områden. Ett område som vi ser stora resultatskillnader jämfört med andra kommuner som också svarat på frågorna nu är t ex hur personalen upplever det pedagogiska ledarskapet hos sina rektorer. Det är väldigt glädjande eftersom vi lagt mycket fokus på detta

Avslutningsvis så är det fantastiskt roligt att se att vår bok rönt så stort intresse runt om i landet. Vi sålde slut på våra 1000 första böcker på två månader och just i skrivande stund har vi sålt ca 1300 böcker runt om i landet!

Trevlig helg!

//Lars

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Mer från RUN riksdagen….

SKL har berättat om vilka satsningar som gör för att höja kvalitén på våra skolor
Följande faktorer är viktiga enligt SKL

 • Bra ledarskap
 • Förtroende och öppenhet
 • Lyft in forskningen i undervisningen
 • Skickliga lärare
 • God arbetsmiljö
 • Använd resurserna rätt
 • Nyttja IT:s möjligheter
 • Lämna diskussionen om huvudmannaskapet

  Följande projekt berättade man lite kort om

 • PRIO – utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation
 • Matematiksatsningen PISA 2015

Intressant att se hur mycket stöd som kommunerna kan få i sitt utvecklingsarbete. Fråga jag ställer mig är hur mycket man mäktar med i en liten kommun? Allt är intressant men det finns inte förutsättningar att delta i allt……

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Live från RUN-riksdagen Södra Berget Sundsvall

Två dagars arbete med Skolutveckling på Södra Berget i Sundsvall med fokus på ledarskap.

Just nu pratar Pia Sandvik-Wiklund om ledarskap inom Länsförsäkringar Jämtland. Hennes huvudbudskap är

 • Fokus på uppdraget
 • Leverera resultat
 • Ledaren måste gå att lita på annars blir medarbetarna otrygga

Mer rapporter kommer här på bloggen under dagarna!

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar