Live från RUN-riksdagen Södra Berget Sundsvall

Två dagars arbete med Skolutveckling på Södra Berget i Sundsvall med fokus på ledarskap.

Just nu pratar Pia Sandvik-Wiklund om ledarskap inom Länsförsäkringar Jämtland. Hennes huvudbudskap är

 • Fokus på uppdraget
 • Leverera resultat
 • Ledaren måste gå att lita på annars blir medarbetarna otrygga

Mer rapporter kommer här på bloggen under dagarna!

Annonser
Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Bokrelease i kommunhuset

Idag har vi haft officiell bokrelease i kommunhuset. Med lite alkoholfri skumpa, lite snacks så har vi berättat om boken, signerat den för de som var intresserade av ett eget exemplar.

Kul att så många gläds med oss och vårt arbete!

Bokrelease

Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer

Föreläsning på konferensen Bättre skola

I dag så är vi inbjudna att föreläsa på SIQ-konferensen Bättre skola på Södra berget i Sundsvall. Dagens föreläsning handlar om systematiskt kvalitetsarbete i praktiken och ska avhandla båda Ånge kommuns arbete och vårt arbete i Västernorrlandsregionen.

Samtidigt med konferensen har vi också release på vår bok Hur svårt kan det vara – en bok om hur man kan förbättra kunskapsresultaten i en kommun. Boken finns till försäljning för 149:-. Skicka ett mail till lars.thorin@ange.se om ni vill beställa. Ange antal ex och fakturaadress så skickar vi dem med posten.

Presentationen från konferensen hittar ni nedan

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken   SIQ-konferensen Bättre skola

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Nytt år och nytt lärande i skolledargruppen

Tisdagen den 13/1 hade vi vår första utbildningsdag för året i skolledargruppen. Första halvan av träffen analyserade vi verksamhetsbesök som både rektorer och förskolechefer gjort och därefter försökte vi se mönster i de olika lektionerna. Vad var framgångsrik och vad behöver utvecklas? Därefter så funderade vi lite kring svårigheterna att ge konstruktiv feedback till medarbetarna så att de faktiskt utvecklas och inte känner sig illa till mods.

Vi sammanfattade några punkter om vad en bra lektion innehåller, utifrån våra verksamhetsbesök (empiri) och den forskning som finns inom området

 • Tydliga mål som är konkretiserade för eleverna
 • En intresseväckande start som fångar elevgruppen
 • Genomgång av ny kunskap eller introduktion av begrepp
 • Eleverna får träna, gärna tillsammans i par eller i grupp
 • Återkoppling kontinuerligt kring vad eleverna lärt sig i förhållande till målen (formativ bedömning ) och tips på hur de ska träna vidare
 • Anpassning av innehåll och stoff till barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd
 • I slutet av lektionen knyts lektionen ihop. Vad har vi lärt oss? Varför varför inte?

Det betyder att vi borde fokusera på dessa områden när vi gör våra verksamhetsbesök i skolan.

I förskolan är det viktigt att pedagogerna vet vilka mål de arbetar efter, att de väcker intresset hos barngruppen, att de utmanar barnens tankar under tiden de är i leken, att de anpassar verksamheten för barn i  behov av stöd och att vi dokumenterar lärandet hos barnen så att vi kan se de perspektivförändringar som ett lärande innebär

Andra delen av träffen fokuserade vi på pedagogiskt ledarskap och en skrift med sammanställd forskning kring begreppet som Ulf Leo har skrivit. Vi jobbade i formen lärande samtal och identifierade några områden som vi måste titta vidare på under våren.

Det viktigaste handlar om att varje rektor/förskolechef ska få en mer personlig handledning utifrån just sina utvecklingsområden. Vi startar upp handledning/personlig tränare arbetet om några veckor. Resultaten kommer kontinuerligt att publiceras här på bloggen

//Lars

Publicerat i Forskning och litteratur, Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

God Jul och Gott Nytt År!

Med terminens sista inlägg så vill jag önska alla medarbetare i Ånge kommun, alla mina nästan 300 bloggprenumeranter (fantastiskt!) och övriga bloggläsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Jag hoppas att ni alla får möjlighet att umgås med era nära och kära, äta god mat, motionera lite och framförallt vila upp er och ladda batterierna för ett nytt skolutvecklingsår.

Vår bok Hur svårt kan det vara – att förbättra kunskapsresultaten i en kommun kommer från tryckeriet under första veckan av januari, håll utkik här på bloggen om ni är intresserade.

Återkommer med fler rapporter från vårt skolutvecklingsarbete i i början av januari!

Återigen vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Tomte

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nätverksträff förstelärare i kommunen

Som jag tidigare har beskrivit här på bloggen så har vårt pilotnätverk i skolan ersatts av ett nätverk med våra förstelärare i kommunen. Förra veckan träffades förstelärarnätverket med fokus på Helen Timperleys 10 principer för lärares professionsutveckling. Vi fördjupade oss lite i alla principer och konstaterade att det inte går att vikta dem utan att alla behövs som ett komplement till varandra. Vi hade också lite fokus på en uppgift som de hade från förra träffen, nämligen att analysera sin skolas resultat inom ett utvalt område. Det blev spännande redovisningar trots att många fortfarande tycker att analysarbete är svårt och behöver tränas mer på

Till nästa träff ska vi börja med att läsa en bok som heter Utmanande undervisning som är skriven av James Nottingham. Framöver kommer vi också att träffas en heldag istället för halvdagar. Vi kommer att träffas vid färre tillfällen men längre tid istället. Allt för att optimera tiden vi träffas och för att effektivisera för de skolor där vi behöver ta in vikarier.

Jag kommer även att börja flippa lite inför våra förstelärarträffar. Jag kommer att spela in en kort föreläsningen av de lästa materialet via Adobe Connect och alla förstelärare tittar på föreläsningen innan de kommer till träffen så vi kan lägga fokus vid fördjupning och lärande samtal då vi träffas. Ska bli spännande att se hur detta fungerar i praktiken. Länken till den korta föreläsningen kommer även att publiceras här på bloggen när den är klar

Presentationen från förra veckas träff finns att hämta här nedan

Läroplansträff 141125

 

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Skolledarträff med fokus på verksamhetsbesök och analys av resultat

I tisdags så träffades skolledargruppen på annan ort för att fördjupa arbetet med det pedagogiska ledarskapet. Först så analyserade vi de nya nationella provresultaten och fastnade för att djupanalysera övergången mellan årskurs 5 och årskurs 6.  I ett skolområdet så gör man stränga bedömningar i yngre åldrar medan man har väldigt bra resultat på nationella proven i åk 6. I andra skolområdet är tendensen tvärt om. I de yngre åldrarna så presterar eleverna bra resultat enligt skolornas egna bedömningar medan när eleverna kommer till åk 6 så är inte resultaten på de nationella proven lika bra.

Frågan vi då fördjupade vår analys i blev varför det skiljer sig åt så mycket mellan yngre åldrar och äldre men också varför det skiljer mellan skolområdena?

Några tänkbara orsaker är följande

 • Vi har fortfarande till stor del klasslärare i åk 1-5 vilket innebär att man inte kan alla kunskapskrav tillräckligt bra
 • Ofta gör lärarna sina egna bedömningar i yngre åldrar utan att ventilera med andra kollegor.
 • Brist på mod och tro på sin egen förmåga att göra bedömningar
 • Osäkerhet inför att bedöma i ämnen där det inte finns nationellt bedömningsstöd
 • Vilket fokus man har när man bedömer elever, antingen ser man elevens förtjänster i arbeten eller så letar man brister i elevens arbeten

Denna analys ska nu ligga till grund för fortsatta resonemang på varje skola för att ytterligare fördjupa analysen och för att konkretisera förbättringsåtgärder i en handlingsplan.

För att ytterligare skapa en bild över hur det ser ut i klassrummen så ska varje rektor observera tre lektioner med fokus på bedömning och då först och främst den formativa bedömningen. Dessa ska redovisas för skolledargruppen den 13/1. Ska bli väldigt spännande att se vad de har för slutsatser när vi träffas då!

Publicerat i Kvalitetsarbete | Märkt , , , | Lämna en kommentar