Lite bättre aktivitet på bloggen igen!

Hej på er alla!

Det var ett tag sen jag skrev på bloggen men det betyder inte att vårt utvecklingsarbete har stannat av. Vi fortsätter arbetet i våra nätverk för förstelärare, rektorer, fritids, förskoleklass och förskolan i oförminskad styrka. Vi har också lyckats få James Nottingham till Ånge den 19/8 vilket vi är väldigt glada för. Hans föreläsning kommer att handla om hur man utmanar eleverna i undervisningssituationen och hur man ger feedback till eleverna så att de lär sig mer.

När det gäller systematiskt kvalitetsarbete så utvecklas det arbetet också. Inom några dagar kommer vi att ha ett bedömningsunderlag för förskoleklass för att de som jobbar där ska kunna kvalitetsbedöma sin verksamhet mot de nationell målen.

Vi har också i dagarna kunna läsa resultaten från Skolinspektionens Skolenkäter för vårdnadshavare, personal och elever. Det är mycket glädjande siffror inom de allra flesta områden. Ett område som vi ser stora resultatskillnader jämfört med andra kommuner som också svarat på frågorna nu är t ex hur personalen upplever det pedagogiska ledarskapet hos sina rektorer. Det är väldigt glädjande eftersom vi lagt mycket fokus på detta

Avslutningsvis så är det fantastiskt roligt att se att vår bok rönt så stort intresse runt om i landet. Vi sålde slut på våra 1000 första böcker på två månader och just i skrivande stund har vi sålt ca 1300 böcker runt om i landet!

Trevlig helg!

//Lars

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Mer från RUN riksdagen….

SKL har berättat om vilka satsningar som gör för att höja kvalitén på våra skolor
Följande faktorer är viktiga enligt SKL

 • Bra ledarskap
 • Förtroende och öppenhet
 • Lyft in forskningen i undervisningen
 • Skickliga lärare
 • God arbetsmiljö
 • Använd resurserna rätt
 • Nyttja IT:s möjligheter
 • Lämna diskussionen om huvudmannaskapet

  Följande projekt berättade man lite kort om

 • PRIO – utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation
 • Matematiksatsningen PISA 2015

Intressant att se hur mycket stöd som kommunerna kan få i sitt utvecklingsarbete. Fråga jag ställer mig är hur mycket man mäktar med i en liten kommun? Allt är intressant men det finns inte förutsättningar att delta i allt……

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Live från RUN-riksdagen Södra Berget Sundsvall

Två dagars arbete med Skolutveckling på Södra Berget i Sundsvall med fokus på ledarskap.

Just nu pratar Pia Sandvik-Wiklund om ledarskap inom Länsförsäkringar Jämtland. Hennes huvudbudskap är

 • Fokus på uppdraget
 • Leverera resultat
 • Ledaren måste gå att lita på annars blir medarbetarna otrygga

Mer rapporter kommer här på bloggen under dagarna!

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Bokrelease i kommunhuset

Idag har vi haft officiell bokrelease i kommunhuset. Med lite alkoholfri skumpa, lite snacks så har vi berättat om boken, signerat den för de som var intresserade av ett eget exemplar.

Kul att så många gläds med oss och vårt arbete!

Bokrelease

Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer

Föreläsning på konferensen Bättre skola

I dag så är vi inbjudna att föreläsa på SIQ-konferensen Bättre skola på Södra berget i Sundsvall. Dagens föreläsning handlar om systematiskt kvalitetsarbete i praktiken och ska avhandla båda Ånge kommuns arbete och vårt arbete i Västernorrlandsregionen.

Samtidigt med konferensen har vi också release på vår bok Hur svårt kan det vara – en bok om hur man kan förbättra kunskapsresultaten i en kommun. Boken finns till försäljning för 149:-. Skicka ett mail till lars.thorin@ange.se om ni vill beställa. Ange antal ex och fakturaadress så skickar vi dem med posten.

Presentationen från konferensen hittar ni nedan

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken   SIQ-konferensen Bättre skola

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Nytt år och nytt lärande i skolledargruppen

Tisdagen den 13/1 hade vi vår första utbildningsdag för året i skolledargruppen. Första halvan av träffen analyserade vi verksamhetsbesök som både rektorer och förskolechefer gjort och därefter försökte vi se mönster i de olika lektionerna. Vad var framgångsrik och vad behöver utvecklas? Därefter så funderade vi lite kring svårigheterna att ge konstruktiv feedback till medarbetarna så att de faktiskt utvecklas och inte känner sig illa till mods.

Vi sammanfattade några punkter om vad en bra lektion innehåller, utifrån våra verksamhetsbesök (empiri) och den forskning som finns inom området

 • Tydliga mål som är konkretiserade för eleverna
 • En intresseväckande start som fångar elevgruppen
 • Genomgång av ny kunskap eller introduktion av begrepp
 • Eleverna får träna, gärna tillsammans i par eller i grupp
 • Återkoppling kontinuerligt kring vad eleverna lärt sig i förhållande till målen (formativ bedömning ) och tips på hur de ska träna vidare
 • Anpassning av innehåll och stoff till barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd
 • I slutet av lektionen knyts lektionen ihop. Vad har vi lärt oss? Varför varför inte?

Det betyder att vi borde fokusera på dessa områden när vi gör våra verksamhetsbesök i skolan.

I förskolan är det viktigt att pedagogerna vet vilka mål de arbetar efter, att de väcker intresset hos barngruppen, att de utmanar barnens tankar under tiden de är i leken, att de anpassar verksamheten för barn i  behov av stöd och att vi dokumenterar lärandet hos barnen så att vi kan se de perspektivförändringar som ett lärande innebär

Andra delen av träffen fokuserade vi på pedagogiskt ledarskap och en skrift med sammanställd forskning kring begreppet som Ulf Leo har skrivit. Vi jobbade i formen lärande samtal och identifierade några områden som vi måste titta vidare på under våren.

Det viktigaste handlar om att varje rektor/förskolechef ska få en mer personlig handledning utifrån just sina utvecklingsområden. Vi startar upp handledning/personlig tränare arbetet om några veckor. Resultaten kommer kontinuerligt att publiceras här på bloggen

//Lars

Publicerat i Forskning och litteratur, Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

God Jul och Gott Nytt År!

Med terminens sista inlägg så vill jag önska alla medarbetare i Ånge kommun, alla mina nästan 300 bloggprenumeranter (fantastiskt!) och övriga bloggläsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Jag hoppas att ni alla får möjlighet att umgås med era nära och kära, äta god mat, motionera lite och framförallt vila upp er och ladda batterierna för ett nytt skolutvecklingsår.

Vår bok Hur svårt kan det vara – att förbättra kunskapsresultaten i en kommun kommer från tryckeriet under första veckan av januari, håll utkik här på bloggen om ni är intresserade.

Återkommer med fler rapporter från vårt skolutvecklingsarbete i i början av januari!

Återigen vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Tomte

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar