Uppmärksamhet i media för vårt arbete med pedagogiskt ledarskap i förskolan

Idag har vi haft besök på vår förskolechefsträff.  Lärarförbundets tidnings Chef och ledarskap var hos oss och gjorde ett reportage om hur vi jobbar med pedagogiskt ledarskap med våra förskolechefer. De besökte vår förskolechefsträff under två timmar och fick ta del av hur vi i praktiken arbetar för att utveckla kvaliten på kommunens förskolor. Vi gav praktiska exempel på hur vi höjer kompetensen hos våra förskolechefer, vi pratade om förutsättningar för att bedriva ett pedagogiskt ledarskap och vi pratade om stödfunktioner och stödmaterial

Vi berättade om allt från hur politikerna använder målstyrning på ett annat sätt till hur vi utmanar pedagogerna via verksamhetsbesök och hur vi leder personalens ( och förskoelchefernas ) lärprocesser.

Reportaget kommer att publiceras i ett nummer som handlar om pedagogiskt ledarskap i praktiken.

Det känns jättekul att det arbete som framförallt våra förskolechefer och pedagoger i förskolan gör får uppmärksamhet. De påbörjade en utvecklingsresa hösten 2010 som fortfarande pågår och vi ser att barnens lärande utvecklats ordentligt samtidigt som vi ser att arbetsglädjen ökat både hos förskoelchefer och personal ute på förskolorna

Här finns presentationen från dagen för den som är intresserad

Förskolechefens uppdrag

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Fortsatt arbete med Dylan Williams i våra nätverk

I tisdags ( rektorerna ) och i onsdags ( läroplanspiloterna ) har vi jobbat med kapitel fyra i Dylan Williams bok Att följa lärande. Till största del handlar kapitlet om att ta reda på vart eleverna befinner sig i sitt lärande, inte bara vad de svarar rätt och fel på utan även vilka missförstånd eleverna gör när de svarat fel.

För att får reda på hur eleverna tänker så handlar det mycket om vilka frågor man ställer i klassrummet. På träffarna tränade vi på att ställa frågor, att göra bedömningsuppgifter där man får reda på hur eleverna tänker istället för att bara få reda på hur de svarade.

Är ni intresserade av att fördjupa er själva inom detta område så finns presentationen och diskussionfrågorna till kapitlet att hämta här nedan

Kap 4 Dylan Williams

Diskussionsfrågor kap 4 Att följa lärande

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Läroplansträff i förskolan

Fokus i vårt utvecklingsarbete för förskolan är pedagogisk dokumentation. I dagens läroplansträff så fördjupade vi våra kunskaper kring forskning på området och dessutom tittade vi på en film där Christian Eidevald föreläser om hur man bemöter pojkar och flickor på olika sätt på förskolan. En mycket intressant dag där vi kunde ”klä på” våra kunskaper kring pedagogisk dokumentation med forskning om barnsyn och pedagogiska lärmiljers betydelse för att kunna få syn på och följa barns lärande.

Ett tips till er alla titta på denna filmsnutt och reflektera på era möten med arbetslaget om hur ni möter pojkar och flickor i olika situationer på förskolan

Christian Eidevald

Presentationen från dagens arbete kan ni hitta nedan

Läroplansträff förskolan 140227

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Läroplansträff i skolan med fokus på att tydliggöra lärandemål

Idag har vi träffats i skolans läroplansnätverk. Fokus på dagens träff var kap 3 i Dylan Williams bok ”Att följa lärande”. Vi pratade om hur man kan tydliggöra målen för eleverna och vi satt i grupper och diskuterade ett antal frågeställningar som ni kan hämta nedan.

Vi jobbade också med några elevarbeten som exempel på hur man kan tydliggöra olika kunskapskvalitéer på ett arbete. Vi tittade på tre elevarbeten som handlade om argumenterande texter. Därefter fick varje grupp lyfta fram goda kvalitéer i texterna som vi sammanfattade på tavlan. Om eleverna hade fått den sammanställningen innan de skrev texterna så hade garanterat resultatet blivit bättre, ett mycket bra exemepel på vad som kan hända då man får klart för sig vad som är texter av hög kvalité och vad man bör undvika då man skriver argumenterande texter.

Här är presentationen från dagens träff och våra diskussionsfrågor från boken

Kap 3 Dylan Williams

Diskussionfrågor Att följa lärande kap 3

Publicerat i Forskning och litteratur, Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Workshop på RUN-riksdagen

I fredags hade vi förmånen att få berätta om vårt utvecklingsarbete för alla kommuner i regionen Jämtland, Västernorrland och Hälsingland. Det skedde vid RUN-riksdagen på Södra berget i Sundsvall. Vi berättade om hur vi fokuserar på utveckling av undervisningen i varje klassrum/lärmiljö och vilket fokus vi lägger på att utveckla rektorernas/förskolechefernas pedagogiska ledarskap för att stötta pedagogerna i detta arbete.

Vi fick väldigt god respons från åhörarna så bestod av förvaltningschefer, verksamhetschefer, politiker och rektorer/förskolechefer. Många ville veta mer och tackade för att vi delade med oss av våra erfarenheter och våra stödmaterial som vi har tagit fram

Vår presentation från workshopen hittar du här nedan

Undervisningens kvalite är nyckeln för att förbättra kunskapsresultaten

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Regionalt utvecklingsnätverk ”En skola för 2025″

Torsdag och fredag den här veckan kommer vi att delta i RUN-riksdagen på Södra Berget i Sundsvall. Temat för konferensen är ”En skola för 2025. Vi kommer bland annat att få lyssna på lite olika föreläsare bland annat får vi lite mer inblick i PISA och i utredningen kring kommunaliseringen av skolan.

På fredag kommer vi själva att hålla en workshop med temat ” Undervisningens kvalitet är nyckeln för att förbättra kunskapsresultaten” Då deltar jag själv och vår förvaltningchef Urban Åström

Ska bli spännande att träffa knappt 20 kommuners respresentanter både politiker och tjänstemän och prata skolutveckling och framgångsfaktorer för lyckade resultat

Publicerat i Kvalitetsarbete, Omvärldsbevakning | Lämna en kommentar

Nytt stödmaterial för uppföljning av kunskapsresultat

Nu finns det ett nytt stödmaterial för att följa upp elevernas kunskapsresultat i åk 6-9. Ni hittar dokumentet under fliken pedagogiskt ledarskap.

Vill återigen påtala att ni fritt kan använda de dokument som finns på min blogg. Eftersom de finns i redigerbara filformat så kan ni ändra och utveckla dem precis som ni vill. I datorvärlden heter detta ”open source” dvs man delar med varandra och utvecklar tillsammans.

Om någon av er utvecklar våra dokument så skicka gärna en kopia tillbaka till oss i Ånge så även vi kan utvecklas och bli bättre.

//Lars

Publicerat i Kvalitetsarbete | 1 kommentar