Läroplansträff med fokus på lärares professionsutveckling

I dag har vi återigen haft en läroplansträff. Dagens fokus var lärares professionsutveckling med Timperleys 10 strategier och ett lärande samtal om hur vi arbetar med formativ bedömning och återkoppling. Det känns som att diskussionerna och grupparbetena håller väldigt hög kvalitet nu.

Det vi har förändrat från och med den här träffen är att det istället för läroplanspiloter är det nu  förstelärarna som har uppdraget att vara piloter och sprida kunskaperna ute på respektive skola. Det var ingen besvärlig övergång eftersom alla förstelärare utom en också var läroplanspilot…… Kontentan av detta är att våra läroplanspiloters uppdrag och försteläraruppdraget tangerar varandra i väldigt hög grad. Därför kan vi väl säga att vi har haft lärare som har arbetat som förstelärare sedan hösten 2011…… Skillnaden är att nu får de en rejäl slant extra i månaden för att agera som piloter.

Sista stunden på träffen jobbade vi med analys av resultat och en analysmodell för att analysera kunna kunskapsresultat. Till nästa träff har rektor och förstelärare fått i uppgift att djupanalyser ett kunskapsområde utifrån analysmodellen, ska bli väldigt spännande att se vad de har med sig när de kommer

Presentationer från dagens arbete hittar du nedan

Läroplansträff 141014

tio forskningsbaserade principer för lärares professionutveckling  Forskningsöversikten

10 forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling   Frågeställningar

Lärande samtal en samtalsmall

 

Publicerat i Forskning och litteratur, Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Skolledarträff med fokus på systematiskt kvalitetsarbet

I dag har vi träffats i skolledargruppen med temat systematiskt kvalitetsarbete. Vi har jobbat med kap 3 och 4 i Håkanssons bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Fokus på dagens träff har varit att reflektera hur duktiga vi är på uppföljning, utvärdering och att skaffa bra underlag för att samla in data till våra uppföljningar och utvärderingar. Vi har också tittat på den nya publicerade statistiken i SIRIS som har en del intressanta aspekter på våra resultat och vårt kvalitetsarbete. T ex har vilyckats bättre med elever med annat modersmål än svenska. Vi har också lyckat höja pojkarnas resultat under 2013/2014 vilket är roligt eftersom vi haft fokus på pojkarna under detta läsår

När vi träffas nästa gång den 21/10 kommer fokus att ligga på analys av kunskapsresultat. Då ska vi borra ned på djupet inom några utvalda områden utifrån våra elevankäter, personalenkäter och den nya publicerade statistiken.

Om ni är intresserade så finns dagens bilder på kap 3 och 4 i Häkanssons bok att hämta här nedan

Uppföljning och utvärdering kap 3

Att samla in underlag kap 4

 

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Förskolan i Ånge kommun i fokus på radions P1

I torsdags kväll var Skattkistans förskola i Fränsta i fokus i programmet Lärarummet i P1.
Programmet handlar om hur man arbetar med äventyrspedagogik för att nå läroplansmålen. Följ förskolläraren Maria Göransson och hennes kollegor på äventyr i sagoskogen.

Lyssna gärna på programmet via länken nedan

http://www.ur.se/Produkter/183579-Lararrummet-Pa-aventyr-for-larandets-skull

 

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Utvecklingsträff med fritidshemmen

I går hade vi upptakt för vårt nya fritidshemsnätverk. Vi träffades 10 stycken fritidspedagoger och lärare som arbetar i fritidshemmen. Nätverket ska träffas vid tre tillfällen under hösten och därefter ska vi utvärdera vilken inriktning nätverket ska ha under våren.

Fokus för gårdagens träff var de nya Allmänna råden för fritidshem och uppdraget som det beskrivs i läroplanen och i Skollagen. Vi tittade också på vårt eget kvalitetsverktyg för att utvärdera fritidshemmens kvalitet.

Deltagarna uppskattade att träffas för att utbyta erfarenheter och en av deltagarna lyfte att de borde få möjlighet att besöka varandra och observera varandra med olika typer av uppdrag och därefter få möjlighet att ge och ta feedback av varandra.

Presentationen för gårdagens arbete finns nedan. Ni kan också hitta kvalitetsverktyget här nedan

Läroplansträff fritidshem 140915

Bedömning av kvalitet i fritidshemmen

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Läroplansträff i grundskola och gymnasieskola

I dag har vi haft terminens första läroplansträff. Vi inledde med att summera vårens träffar och göra en brainstorm kring önskemål för höstens träffar. Punkter som kom fram var bland annat följande

  • Fler verktyg för att bedöma formativt
  • Hur lägger vi undervisningen på en högre nivå för att få fler elever som når de högre betygen men ändå nå elever som har det lite tuffare
  • Analysera våra resultat ännu djupare
  • Hur får vi med alla våra medarbetare i verksamheten?
  • Ta fram ett observationsschema för formativ bedömning som kollegor och skolledare kan använda sig av i sina verksmahetsbesök
  • Träna att konkretisera mål och kunskapskrav
  • Träna att tolka värdeorden i kunskapskraven

Därefter gick vi igenom vad man ska tänka på när man sätter mål eller när man hjälper eleverna att tolka målen i kunskapskraven. Vi gick även igenom några exempel på tolkning av värdeord och då använde vi oss av Skolverkets nya skrift Bedömningsaspekter.

Avslutningsvis så hade piloterna och rektorerna en stund att planera hur dagens arbete ska föras ut till alla medarbetare på skolan.

Här finns presentationerna från dagens arbete. Här kan ni också hitta Skolverkets stödmaterial som vi jobbade med

Läroplansträff 140904

Systematiskt kvalitetsarbete – att sätta tydliga mål

Bedömningsaspekter

Publicerat i Forskning och litteratur, Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Studiedag för all förskolepersonal

I dag har vi haft studiedag för hela kommunens förskolepersonal. Temat för dagen har varit systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla barns lärande.

Vi inledde lite med en presentation med bakgrund till varför vi ska jobba med systematiskt kvalitetsarbete och därefter så delade förskoleområde upp sig för att arbeta med sina egna handlingsplaner för att utveckla sin kvalitet

Här är lite bilder från dagens arbete

IMG_1227 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1231

Publicerat i Kvalitetsarbete, Uncategorized | Lämna en kommentar

Lite mer positivt i media om vår resa från 2010 till idag

I går torsdag gjorde Mittnytt ett inslag om vårt arbete från 2010 till idag med rejält bättre resultat som följd. Skolchefen, några pedagoger och en elev uttalar sig om vad de tycker är största skillnaderna mot tidigare

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/bra-resultat-i-anges-skolor

Tydlighet är honnörsordet för alla!
PÅ alla nivåer beskriver man att lärandet är mer tydligt i fokus. Eleverna vet vad de ska lära sig, pedagogerna har sitt uppdrag klart för sig och förvaltning och politiker försöker styra bort andra frågor som inte tar sin grund i lärandeuppdraget

Trevlig helg!

//Lars

 

Publicerat i Kvalitetsarbete, Omvärldsbevakning | Lämna en kommentar