Workshop med goda exempel i kommunen

I går måndag den 27/10 hade vi bestämt oss för att skrota jantelagen och lyfta fram goda exempel från vår egen kommun. Medarbetare från de flesta av kommunens skolor anmälde sig för att leda olika workshops med olika teman. Följande var exempel som vi fick lyssna på under förmiddagen.

 • NO- experiment i yngre åldrar mattetavlor
 • Våga bryta mönster och inte göra som man alltid har gjort i sitt klassrum
 • Matematikdidaktik
 • Formativ bedömning – metoder och modeller för att samla in information om elevernas kunskaper
 • Formativ bedömning med hjälp av IKT
 • Nya lektionsupplägg på högstadiet
 • En läsande klass
 • Individuell läsning och fonomix

Totalt lyssnade ca 100 medarbetare på de olika passen. Den allmänna uppfattningen hos deltagarna var att ”det här borde vi göra igen” Vi kan lära oss oerhört mycket av varandra inom vår kommun också, vi behöver inte resa långt för att få ny input!

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Nätverk för fritidshem

Under hösten har vi startat upp ett nätverk för våra fritidspedagoger. Vi har jobbat med att  tolka uppdraget och de allmänna råden för fritidshemmen. Vi har också börjat titta på hur man kan följa elevernas utveckling och lärande i fritidshemmet. Vi har filmat verksamhet och analyserar filmsnuttarna för att se hur vi kan vidareutveckla vår verksamhet så den ger ännu bättre förutsättningar för lärandet.

Vi har också börjat titta på hur vi kan vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmen för att på ett bättre sätt kunna identifiera vilka utvecklingsområden vi har och hur vi kan jobba för att utveckla dessa delar av verksamheten

Presentationer från vår senaste träff finns att hämta nedan för er som är intresserade

Läroplansträff fritidshem 141017

Bedömning av fritidshemmets kvalite

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Läroplansträff med fokus på lärares professionsutveckling

I dag har vi återigen haft en läroplansträff. Dagens fokus var lärares professionsutveckling med Timperleys 10 strategier och ett lärande samtal om hur vi arbetar med formativ bedömning och återkoppling. Det känns som att diskussionerna och grupparbetena håller väldigt hög kvalitet nu.

Det vi har förändrat från och med den här träffen är att det istället för läroplanspiloter är det nu  förstelärarna som har uppdraget att vara piloter och sprida kunskaperna ute på respektive skola. Det var ingen besvärlig övergång eftersom alla förstelärare utom en också var läroplanspilot…… Kontentan av detta är att våra läroplanspiloters uppdrag och försteläraruppdraget tangerar varandra i väldigt hög grad. Därför kan vi väl säga att vi har haft lärare som har arbetat som förstelärare sedan hösten 2011…… Skillnaden är att nu får de en rejäl slant extra i månaden för att agera som piloter.

Sista stunden på träffen jobbade vi med analys av resultat och en analysmodell för att analysera kunna kunskapsresultat. Till nästa träff har rektor och förstelärare fått i uppgift att djupanalyser ett kunskapsområde utifrån analysmodellen, ska bli väldigt spännande att se vad de har med sig när de kommer

Presentationer från dagens arbete hittar du nedan

Läroplansträff 141014

tio forskningsbaserade principer för lärares professionutveckling  Forskningsöversikten

10 forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling   Frågeställningar

Lärande samtal en samtalsmall

 

Publicerat i Forskning och litteratur, Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Skolledarträff med fokus på systematiskt kvalitetsarbet

I dag har vi träffats i skolledargruppen med temat systematiskt kvalitetsarbete. Vi har jobbat med kap 3 och 4 i Håkanssons bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Fokus på dagens träff har varit att reflektera hur duktiga vi är på uppföljning, utvärdering och att skaffa bra underlag för att samla in data till våra uppföljningar och utvärderingar. Vi har också tittat på den nya publicerade statistiken i SIRIS som har en del intressanta aspekter på våra resultat och vårt kvalitetsarbete. T ex har vilyckats bättre med elever med annat modersmål än svenska. Vi har också lyckat höja pojkarnas resultat under 2013/2014 vilket är roligt eftersom vi haft fokus på pojkarna under detta läsår

När vi träffas nästa gång den 21/10 kommer fokus att ligga på analys av kunskapsresultat. Då ska vi borra ned på djupet inom några utvalda områden utifrån våra elevankäter, personalenkäter och den nya publicerade statistiken.

Om ni är intresserade så finns dagens bilder på kap 3 och 4 i Häkanssons bok att hämta här nedan

Uppföljning och utvärdering kap 3

Att samla in underlag kap 4

 

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Förskolan i Ånge kommun i fokus på radions P1

I torsdags kväll var Skattkistans förskola i Fränsta i fokus i programmet Lärarummet i P1.
Programmet handlar om hur man arbetar med äventyrspedagogik för att nå läroplansmålen. Följ förskolläraren Maria Göransson och hennes kollegor på äventyr i sagoskogen.

Lyssna gärna på programmet via länken nedan

http://www.ur.se/Produkter/183579-Lararrummet-Pa-aventyr-for-larandets-skull

 

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Utvecklingsträff med fritidshemmen

I går hade vi upptakt för vårt nya fritidshemsnätverk. Vi träffades 10 stycken fritidspedagoger och lärare som arbetar i fritidshemmen. Nätverket ska träffas vid tre tillfällen under hösten och därefter ska vi utvärdera vilken inriktning nätverket ska ha under våren.

Fokus för gårdagens träff var de nya Allmänna råden för fritidshem och uppdraget som det beskrivs i läroplanen och i Skollagen. Vi tittade också på vårt eget kvalitetsverktyg för att utvärdera fritidshemmens kvalitet.

Deltagarna uppskattade att träffas för att utbyta erfarenheter och en av deltagarna lyfte att de borde få möjlighet att besöka varandra och observera varandra med olika typer av uppdrag och därefter få möjlighet att ge och ta feedback av varandra.

Presentationen för gårdagens arbete finns nedan. Ni kan också hitta kvalitetsverktyget här nedan

Läroplansträff fritidshem 140915

Bedömning av kvalitet i fritidshemmen

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Läroplansträff i grundskola och gymnasieskola

I dag har vi haft terminens första läroplansträff. Vi inledde med att summera vårens träffar och göra en brainstorm kring önskemål för höstens träffar. Punkter som kom fram var bland annat följande

 • Fler verktyg för att bedöma formativt
 • Hur lägger vi undervisningen på en högre nivå för att få fler elever som når de högre betygen men ändå nå elever som har det lite tuffare
 • Analysera våra resultat ännu djupare
 • Hur får vi med alla våra medarbetare i verksamheten?
 • Ta fram ett observationsschema för formativ bedömning som kollegor och skolledare kan använda sig av i sina verksmahetsbesök
 • Träna att konkretisera mål och kunskapskrav
 • Träna att tolka värdeorden i kunskapskraven

Därefter gick vi igenom vad man ska tänka på när man sätter mål eller när man hjälper eleverna att tolka målen i kunskapskraven. Vi gick även igenom några exempel på tolkning av värdeord och då använde vi oss av Skolverkets nya skrift Bedömningsaspekter.

Avslutningsvis så hade piloterna och rektorerna en stund att planera hur dagens arbete ska föras ut till alla medarbetare på skolan.

Här finns presentationerna från dagens arbete. Här kan ni också hitta Skolverkets stödmaterial som vi jobbade med

Läroplansträff 140904

Systematiskt kvalitetsarbete – att sätta tydliga mål

Bedömningsaspekter

Publicerat i Forskning och litteratur, Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar