Trevlig sommar!

Jag vill hälsa alla medarbetare i Ånge kommun och alla mina bloggläsare en riktigt skön och avkopplande sommar. Själv tar jag nu semester och därmed kommer inga nya blogginlägg förrän jag börjar att jobba igen den 4/8.

Jag vill också passa på att hälsa er välkommen tillbaka i augusti och följa vårt utvecklingsarbete  i Ånge kommun.

Hälsningar   Lars Thorin

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Terminen sista utvecklingsträff för rektorer

I tisdags så träffade rektorsgruppen för terminens sista rektorsträff. Den här träffens fokus var att inleda arbetet med Jan Håkanssons bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och fritidshem. Träffen fokuserade på kapitel 2 som handlade om olika typer av mål, målkriterier och hur man sätter utvärderingsbara mål.

Trots att träffen låg lite fel i planeringen ( sista skolveckan ligger fokus ibland på något annat ställe…..) var gensvaret från rektorsgruppen mycket bra. Det vi kom fram till i resonemangen var att det ibland är svårt att skilja på mål och aktiviteter, mål och metoder men också att det var svårt att uttrycka sig så att målen blir utvärderingsbara. Träffen var förberedande inför rektorer och förskolechefernas träffar med politikerna där man ska sätta upp mål för nästa läsår.

Nu får rektorsgruppen välförtjänt ledigt från utvecklingsarbete till augusti månad då vi fortsätter med vårt målmedvetna arbete.

Vi håller precis på att sammanställa nationella proven just nu och resultaten ser bättre ut än någonsin i åk 3, 6 och 9. Ett exempel är matematik i åk 9 på en av våra skolor där resultatutvecklingen är den här under de senaste 5 åren.

2010:  28% av eleverna nådde inte målen
2011:  21% av eleverna nådde inte målen
2012:  15% ev eleverna nådde inte målen
2013:  12% av eleverna nådde inte målen
2014:    8% av eleverna nådde inte målen

Detta är resultat av flera satsningar som t ex matematiksatsningen, matematiklyftet och inte minst det fokus som vi haft på våra skolor på lärandeuppdraget och att utveckla kvaliten i varje klassrum varje dag

En mer utförlig sammanställning av åk 3, 6 och 9 kommer här på bloggen när sammanställning och analys är klar.

Är ni intresserade av presentationen av kap 2 från Håkanssons bok så finns den nedan. Där kan ni också hitta frågeställningar att diskutera som handlar om lärares professionsutveckling som vi också avhandlade på träffen

Systematiskt kvalitetsarbete – att sätta tydliga mål

10 forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling

Publicerat i Forskning och litteratur, Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Artikel i Chef och ledarskap

För ca två månader sedan så besökte en reporter med fotograf oss under en dag. De deltog på vår förskolechefsträff för att skriva en artikel om hur vi arbetar med ledarskap i förskolanDe besökte även en av våra förskolor för att se hur detta sprids ut till pedagoger och barn på våra förskolor. Nu är artikeln publicerad i tidningen Chef och ledarskap och jag bifogar länken i detta inlägg om ni är intresserade att läsa mer.

http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2014/06/02/lust-laroplan-fokus

Det är väldigt roligt att arbetet uppmärksammas för vi ser verkligen resultat både bland förskolechefer, medarbetare och barnens lärande. Ett fokus på lärande i alla led i organisationen från politiker, förvaltning, förskolechefer, medarbetare och barn gör att barnen är förberedda för skolan på ett helt annat sätt än tidigare och därmed ett väldigt viktigt led i vårt arbete med att förbättra måluppfyllelsen i kommunen.

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Läroplansträff med fokus på kap 6-7 i Dylan Williams bok

I måndags så hade vi en läroplansträff i skolan med fokus på kap 6-7 i Dylan Williams bok Att följa lärande.

Innehållet i dessa kapitel handlar om kamratbedömning, kollaborativt lärande och att får eleverna förstå sin egen del i sin läroprocess. Som vanligt jobbade vi med en kort föreläsning först och därefter satt vi i grupper och behandlade ett antal frågeställningar som baserades på innehållet i kap 6 och 7.

Träffen var som vanligt intressant om många intressanta frågeställningar kom upp under träffen som t ex

  • Hur skapar vi meningsfulla uppgifter för alla elever så att de finns utmaningar på lämplig nivå för alla?
  • Varför är inte kamratbedömning mer använd i våra skolor när forskarna ser så stor potential i det sättet att arbeta?
  • Hur skapar vi så trygga lärmiljöer så att det är okey att prova och misslyckas och att både vuxna och elever ser det som nödvändigt i lärprocessen?

Är ni intresserade av sammanställningen av kapitel 6-7 så finns den i nedanstående presentation. Även diskussionsfrågorna finns i presentationen

Kap 6-7 Dylan Williams

 

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Studiebesök i Malmö

I dag och i morgon är vår skolledargrupp på studiebesök i Malmö. Vi är ute på omvärldsspaning där vi ska få göra ett antal besök på skolor och förskolor. Vi ska bland annat besöka Lomma, Bjärred och några skolor inne i Malmö. Formativ bedömning, gröna skolgårdar, systematiskt kvalitetsarbete är några av de områden som vi ska få studera lite närmare.

Det ska bli väldigt spännande att samla in nya intryck som vi kan ta med hem till Ånge, göra om det till vårt eget  och omsätta i praktiken på våra egna skolor och förskolor!

En sammanfattning av resan kommer här efter helgen

//Lars

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Läroplansträff med fokus på feed-back

I dag har vi genomfört en läroplansträff för grundskola och gymnasieskola. Dagens träff fokuserade på kap 5 i Dylan Williams bok Att följa lärande. Kapitlet handlade om hur man ger effektiv feed-back. Vi hade också ett moment där vi funderade över hurman kan arbeta med begreppet Hållbar utveckling under vår framtidsvecka som arrangeras i kommunen V 40.

Ett moment i dagens träff handlade också om att ge feedback på några elevarbeten enligt en modell som fanns i kap 5. Det handlade om att ge eleverna tre frågor på deras arbete som de genom att besvara, utvecklar kvaliten på sitt eget arbete

Är ni intresserade av innehållet på dagens träff så finns dagens två presentationer att hämta nedan

Att följa lärande kap 5

Läroplansträff 140509  ( Diskussionsfrågorna till kap 5 finns i presentationen )

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar

Lärandet fortsätter i vardagspraktiken

Hej på er alla!

Nu var det ett tag sedan jag skrev här på bloggen på grund av påsk och lite ledighet. Det innebär inte att skolutvecklingsarbetet har stannat av utan vi fortsätter oförtrutet vidare med vårt målmedvetna arbete

Veckan innan påsk så hade vi rektorsträff med fokus på formativ bedömning. Vi förberedde med lite dikussioner kring kap 5 i Williams bok och funderade hur vi skulle gå vidare på läroplansträffen efter påsklovet.

Vi kommer på fredag den här veckan att ha läroplansträffen med fokus på formativ bedömning och kapitel 5 i Dylan Williams bok Att följa lärande.

Under april månad har vi även samlat in resultatbedömningar från alla skolor i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ser fortsatt ut som vi förbättrar resultaten i många klasser och framförallt är det många fler elever som även når de högre resultaten vilket vi inte sett som trend tidigare.

Till alla medarbetare, rektorer och förskolechefer i Ånge kommun vill jag bara säga, keep up the good work! Vi börjar nu kunna skörda frukterna av vårt målmedvetna arbete.

Till er alla andra bloggläsare vill jag säga att det går att göra något åt de sämre kunskapsresultaten. Det gäller att ha fokus på rätt saker och våga säga nej till saker som inte hör till våra kärnprocesser, att utveckla undervinsingen i varje klassrum i skolan och i varje lärmiljö i förskolan.

Publicerat i Kvalitetsarbete | Lämna en kommentar